Blog Rasmi

SMK Lepar Hilir

Pages

Friday, March 01, 2013

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi.

Di SMK Lepar Hilir, Ujian Psikometrik ini telah dan sedang dijalankan oleh Guru Bimbingan Kaunseling SMK Lepar Hilir, Encik Mizam.

Pentaksiran Psikometrik

Suatu instrumen pentaksiran yang direkabentuk untuk mendapatkan maklumat kuantitatif tentang atribut-atribut (kapasiti atau keupayaan untuk bertindak balas, menstruktur atau menyusun pemikiran atau tingkah laku dalam suatu cara tertentu) psikologi yang terdapat dalam diri seseorang

 • Ujian untuk mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran
 • Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran
 • Kegunaan: Strategi Pengajaran-pembelajaran, Tujuan khusus / tertentu, Akauntabiliti dan Pengesanan
 • Dibangunkan atas nasihat pakar psikometrik dan ahli psikologi
 • Ditadbir mengikut keperluan, secara manual atau berkomputer oleh guru atau murid itu sendiri
 • Tidak melaporkan prestasi
 • Laporan dalam bentuk deskriptif JENIS UJIAN

 • Ujian Aptitud Am
 • Ujian Aptitud Khusus
 • Inventori Personaliti
UJIAN APTITUD AM

Aptitud Am merupakan ukuran gabungan beberapa kebolehan

KONSTRUK APTITUD AM

 • Visual - Ruang – Bukan verbal (Pintar ruang)
 • Linguistik/Verbal (Pintar perkataan)
 • Logik-matematik/Numerikal (Pintar nombor/penakulan)
 • Minat dan Kecenderungan
TUJUAN AM
 • Mengenalpasti potensi murid dalam pembelajaran dan pekerjaan/karier
 • Memantau tahap kebolehan umum murid untuk menceburi pelbagai bidang pendidikan, latihan dan pekerjaan di peringkat lokal dan global dengan fasiliti dan frasarana yang ada di sekelilingnya
TUJUAN KHUSUS
 • Tahun 6: Mendapatkan maklumat am tentang kemahiran asas murid dalam literasi dan numerasi
 • Tingkatan 3: Mendapatkan maklumat am tentang pengetahuan dan kemahiran umum murid dalam berkomunikasi, berfikir, berinteraksi dengan persekitaran, manusia dan Penciptanya
 • Tingkatan 5: Mendapatkan maklumat am tentang kemahiran spesifik murid
PENGENDALIAN UJIAN APTITUD AM

Tahun 6
 • Wajib untuk semua murid di hujung tahun 6
 • Dikendalikan oleh LP sepenuhnya
 • Ujian tertutup
 • Ujian Kertas Pensel/Pen atau komputer
Tingkatan 3 dan Tingkatan 5
 • Tidak wajib kepada semua murid (secara sukarela)
 • Dikendalikan oleh sekolah
 • Ujian Kertas Pensel/Pen atau komputer
UJIAN APTITUD KHUSUS

Aptitud khusus merujuk kepada kebolehan khusus yang berkaitan dengan potensi seseorang dalam sesuatu pekerjaan atau bidang dan dinamakan dengan pekerjaan atau bidang berkenaan

BATERI UJIAN
 • Ujian Minat/Kecenderungan
 • Ujian Bakat
APTITUD SPESIFIK
 • Muzik (Pintar muzik)
 • Kinestatik - Jasmani (Pintar jasmani)
 • Naturalis (Pintar naturalisme)
 • Interpersonal (Pintar orang - pengalaman sosial)
 • Intrapersonal (Pintar diri - refleksi kendiri)
 • Kreativiti (Pintar minda)
TUJUAN UJIAN APTITUD KHUSUS
 • Membantu guru mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat, kesediaan dan stail pembelajaran murid
 • Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran
 • Membantu guru memahami psikologi kanak-kanak
 • Membantu murid mengenal potensi diri
PENGENDALIAN UJIAN APTITUD KHUSUS
 • LP mengenalpasti konstruk, membina spesifikasi ujian, membina item dan menghasilkan manual penggunaan ujian
 • Sekolah menjalankan ujian, memeriksa dan menggunakan hasil ujian untuk tujuan tertentu
 • Manual ujian yang komprehensif dan mesra pengguna
 • Hasil ujian dilapor
 • Tahun 1 – Tingkatan 5 bagi mana-mana jenis ujian mengikut keperluan
 • Tidak diwajibkan kepada semua murid
 • Dijalankan pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun
 • Guru perlu diberi kursus kaedah pengendalian dan penggunaan ujian
INVENTORI PERSONALITI
 • Ciri-ciri perilaku istimewa/unik dan stabil yang ada pada setiap individu serta berbezakannya dengan orang lain

TUJUAN INVENTORI PERSONALITI
 • Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku istimewa/unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang berbeza dengan orang lain
 • Membantu guru mengenal pasti aspek-aspek sahsiah/personaliti individu murid supaya strategi pengajaran yang sesuai dapat digunakan
 • Membantu murid memahami personaliti diri sendiri dan orang lain untuk tujuan berinteraksi
 • Bukan untuk melabel murid tetapi untuk mempelajari stail pembelajaran
PENGENDALIAN INVENTORI PERSONALITI
 • Khidmat pakar psikologi diperlukan dalam pembinaan instrumen, pentadbiran ujian dan pentafsiran skor
 • Kepakaran luar (universiti, perubatan, kebajikan masyarakat, kaunselor) diperlukan
 • Berdasarkan manual yang komprehensif dan mesra pengguna
 • Tahun 1 – Tingkatan 5 bagi mana-mana instrumen mengikut keperluan dan tidak berjadual
 • Tidak diwajibkan kepada semua murid
 • Perlu dikendalikan dengan cermat dan beretika oleh guru terlatih
 • Secara manual atau berkomputer oleh guru atau murid itu sendiri

Maklumat Lanjut Berkaitan Pentaksiran Psikometrik ini sila klik:
Sumber: Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

0 comments:

Post a Comment